Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем

6.172.00.10 Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Галузь знань: Електроніка, автоматизація та електронні комунікації