Фізичні методи дослідження кристалів та біомедичних об'єктів

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.060
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна