Технології розробки стартапів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.52
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування та аналізу стартапу; 1.2. Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області публічного адміністрування, державного регулювання економіки та страхування, бюджетної політики, теорії конкуренції та підприємництва, теоретичних засад функціонування світових та національних ринків, основ фінансової та бюджетної політик; 1.3. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації; 1.4. Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 1.5. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем управління стартапом; 1.6. Уміння здійснювати управління якістю, інноваційно-інвестиційною діяльністю, управлінням в кризових умовах, в конкурентному середовищі, управлінням розвитком систем для реалізації завдань стартапу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: менеджмент підприємництво
Короткий зміст навчальної програми: Методики пошуку ідей та перевірка їх на успішність. Цінності споживачів та як сформувати голубий океан. Маркетинг при виході стартапу на ринок. Соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу. Сучасні методи залучення коштів. Безнес-моделі. Створення команди та продажі продукту стартапу. Презентація стартапу для інвесторів та вихід на ринок.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%)
Рекомендована література: 1.Эрик Рис Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. М.: Альпина Паблишер, 2013р.-249с. 2. Ден Сенор, Сол Синґер «Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива Yakaboo Publishing, 2016.