Ділова документація

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.33
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: старший викладач Вовк Наталія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні вимоги до складання і оформлення документів відповідно до діючих стандартів; • складати та редагувати тексти інформаційних та ділових документів; • фіксувати та оформляти документаційні інформаційні бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій. • використовувати сучасні інформаційні технології підтримки документообігу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Документознавство, • Документна лінгвістика, • Діловодство, • Технології документних комунікацій в соціальних системах.
Короткий зміст навчальної програми: Службовий документ як різновид докуметів, що не публікуються. Організаційні документи. Розпорядчі документи. Довідково-інформаційні документи. Документи з особового складу. Особисті офіційні документи. Документи з господарсько-договірної діяльності. Документи з господарсько-претензійної діяльності. Документи в науковій діяльності. Документи на право інтелектуальної власності. Документи в банківській діяльності. Обліково-фінансові документи. Загальні вимоги до тексту та мови дипломатичних документів. Документи дипломатичного характеру.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Кислюк К.В.Спеціальне документознавство / К.В.Кислюк. –К.:Кондор, 2011. ?192с.; 2. Мина Ж.В. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч.посібник / Ж.В.Мина. Н.О.Думанський. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, ?2015. – 158 с.; 3. Палеха Ю.Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань / Ю.Палеха. – К. : «Ліра», 2014. – 624 с.; Палеха Ю. Організація загального діловодства : навч.посібник / Ю. Палеха. – К. : «Ліра», 2009