Охоронні пристрої та системи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.65
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., доц. Сторож Володимир Георгійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студенти повинні: - освоїти концепцію комплексного забезпечення безпеки об'єктів різної категорії з використанням охоронних пристроїв та систем; - знати принципи побудови та функціонування засобів виявлення, що використовуються в охоронних пристроях та системах, їх переваги та недоліки; - уміти здійснити вибір оптимального варіанту побудови системи охорони з використанням засобів виявлення, що базуються на різних фізичних принципах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - попередні: системи радіозв’язку та передавання інформації; телевізійні системи та пристрої відображення інформації; - супутні : радіотехнічні пристрої та системи захисту інформації.
Короткий зміст навчальної програми: . Зміст модуля: Концепція забезпечення безпеки об'єктів. Категорії об'єктів. Модель порушника. Класифікація, фізичні принципи побудови та основні тактико-технічні характеристики засобів виявлення і їх застосування в охоронних пристроях та системах. Комбінування засобів виявлення для покращення технічних характеристик на основі сумісної обробки інформаційних сигналів.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль : письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль : екзамен.
Рекомендована література: Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 367 с • Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Ромака В.А. Комплексні системи санкціонованого доступу: навч. посіб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" .– Вид-во Львів. політехніки,2010 .– 212 с.– (іл.). • Р.Г. Джексон Новейшие датчики. Пер з англ. Під ред В.В. Лучинина. Техносфера Москва. 2007

Охоронні пристрої та системи (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.67
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., доц. Сторож Володимир Георгійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студенти повинні: - здійснити вибір та обгрунтування принципу побудови системи охорони об’єкта в залежності від його категорії; - здійснити вибір типу та розрахунок структурної схеми повідомлювача-сигналізатора в залежності від типу та категорії об’єкта; - розрахувати форму чутливої зони та запропонувати заходи щодо локалізації зон зниженої чутливості; - розрахувати параметри інформаційних сигналів; - розрахувати імовірність виявлення порушника і період напрацювання на хибну тривогу. запропонувати заходи щодо вдосконалення системи охорони.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - попередні: системи радіозв’язку та передавання інформації; телевізійні системи та пристрої відображення інформації; - супутні : радіотехнічні пристрої та системи захисту інформації
Короткий зміст навчальної програми: Структурна схема системи охорони об’єкта. Фізичні принципи побудови повідомлювачів-сигналізаторів. Структурні схеми повідомлювачів-сигналізаторів. Параметри інформаційних сигналів. Чутлива зона. Зона зниженої чутливості. Імовірність виявлення порушника. Період напрацювання на хибну тривогу.
Методи та критерії оцінювання: - підсумковий контроль : диференційований залік.
Рекомендована література: Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 367 с • Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Ромака В.А. Комплексні системи санкціонованого доступу: навч. посіб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" .– Вид-во Львів. політехніки,2010 .– 212 с.– (іл.). • Р.Г. Джексон Новейшие датчики. Пер з англ. Під ред В.В. Лучинина. Техносфера Москва. 2007