Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н. Шпур Ольга Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Вміти систематизувати отримані теоретичні знання для роботи з реальним обладнанням; • Вміти удосконалювати протоколи інфокомунікаційних мереж, шляхом аналізу та дослідження особливостей їх роботи; • Знати теоретичні основи побудови інфокомунікаційних мереж та їх протоколів; • Знати принципи функціонування та особливості протоколів інфокомунікаційних мереж; • Здобути навички експлуатації інфокомунікаційних мереж та налаштування сучасних протоколів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичний аналіз; • Системи комутації та розподілу інформації; • Теорія електрозв'язку, ч.1, ч.2; • Телекомунікаційні системи та мережі ч.1 та ч.2; • Планування та проектування телекомунікаційних мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття ієрархічного дизайну мереж; Масштабовані мережі; Проектування безмасштабних мереж; Надлишковість мереж доступу; Методи під’єднання LAN; Об’єднання WAN; Забезпечення широкосмуговості; Протоколи сучасних мереж; Моніторинг мереж.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%) • екзаменаційний контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово форма (50%), усна форма (10%).
Рекомендована література: 1. Building Multiservice Transport Networks / [J. Durkin, J. Goodman, R. Harris and other]. – Indianapolis: Cisco Press, 2006. – 576 р. 2. Oppenheimer P. Top-Down Network Design Second Edition / Priscilla Oppenheimer. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 600 p. 3. Szigeti T. End-to-End QoS Network Design / T. Szigeti, C. Hattingh. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 768 p.

Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.23
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н. Шпур Ольга Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Вміти охарактеризувати компоненти мультисервісних платформ; • Знати основні архітектури побудови мультисервісних мереж; • Знати типи та види інтерфейсів; • Освоїти методику розрахунку мультимедійного шлюзу доступу; • Освоїти методику розрахунку програмного комутатора; • Освоїти методику розрахунку транспортного комутатора.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичний аналіз; • Системи комутації та розподілу інформації; • Теорія електрозв'язку, ч.1, ч.2; • Телекомунікаційні системи та мережі ч.1 та ч.2; • Планування та проектування телекомунікаційних мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Написання теоретичного розділу згідно завдання до курсового проекту; Розрахунок параметрів та вибір шлюзу доступу; Проектування рівня розподілу; Обґрунтування вибору обладнання ядра мережі.
Методи та критерії оцінювання: • письмова робота згідно завдання курсового проекту (40%); • підсумковий контроль (100 %, усний захист, залік): усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Building Multiservice Transport Networks / [J. Durkin, J. Goodman, R. Harris and other]. – Indianapolis: Cisco Press, 2006. – 576 р. 2. Oppenheimer P. Top-Down Network Design Second Edition / Priscilla Oppenheimer. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 600 p. 3. Szigeti T. End-to-End QoS Network Design / T. Szigeti, C. Hattingh. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 768 p.