Надійнісне проєктування телекомунікаційних систем та мереж

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.123
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна