Автоматизоване проєктування радіоелектронних пристроїв

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.07.E.113
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна