Надійнісне проєктування телекомунікаційних систем та мереж (курсовий проєкт)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.126
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна