Проєктний менеджмент

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.00.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна