Побудова та протоколи гетерогенних мереж мобільного зв’язку

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.E.40
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н., асистент Бешлей Микола
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання сучасного стану телекомунікаційних систем мобільного зв’язку та можливість їх інтеграції. 2. Знання особливостей функціонування мереж зв’язку та передачі даних (GSM, Wi-FI,Wi-MAX, LTE, LTE-A, GPS, супутниковий зв'язок та телебачення. Технічні рішення та обладнання. 3. Знання моделей та алгоритмів спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах. 4. Вміння моделювати та тестувати елементи систем гетерогенної мережі мобільного зв’язку. 5. Здатність оцінити якість надання сервісів кінцевим абонентам гетерогенної мережі. 6. Здатність забезпечувати інформаційну безпеку в гетерогенному середовищі. 7. Здатність забезпечувати мобільному пристрою ефективного та безперервного обслуговування в гетерогенних безпровідних мережах, виходячи з вимог виконання функцій мобільних пристроїв та розвитку оптимальних алгоритмів ініціації вертикального хендовера.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології розробки програмних платформ • Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж • Проектування телекомунікаційних систем та мереж • Системне програмування інфокомунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є забезпечення студентів комплексними знаннями принципів побудови гетерогенних мереж та базових платформ мобільного зв’язку нового покоління їх технічних характеристик, особливостей функціонування систем і радіообладнання, яке застосовується при розгортанні відповідних мереж зв’язку, розуміння основ проектування та експлуатації.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (50%) • екзаменаційний контроль (50%, контрольний захід, екзамен): письмово( 45%)усна форма (5%)
Рекомендована література: 1. Khalid Hamied, Juan Ramiro. Self-Organizing Networks: Self-Planning, Self-Optimization and Self-Healing for GSM, UMTS and LTE,2012. 2. Pablo Tapia, Antti Toskala, Harri Holma .HSPA+ Evolution to Release 12: Performance and Optimization,2014. 3. Wireless Communication and Network:Proceedings of 2015 International Workshop on Wireless Communication and Network (IWWCN2015). 4. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підручник [для вищих навчальних закладів] / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-Книга, 2010. –708 с/

Побудова та протоколи гетерогенних мереж мобільного зв’язку (курсовий проєкт)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.E.41
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н., асистент Бешлей Микола
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання сучасного стану телекомунікаційних систем мобільного зв’язку та можливість їх інтеграції. 2. Знання особливостей функціонування мереж зв’язку та передачі даних (GSM, Wi-FI,Wi-MAX, LTE, LTE-A, GPS, супутниковий зв'язок та телебачення. Технічні рішення та обладнання. 3. Знання моделей та алгоритмів спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах. 4. Вміння моделювати та тестувати елементи систем гетерогенної мережі мобільного зв’язку. 5. Здатність оцінити якість надання сервісів кінцевим абонентам гетерогенної мережі. 6. Здатність забезпечувати інформаційну безпеку в гетерогенному середовищі. 7. Здатність забезпечувати мобільному пристрою ефективного та безперервного обслуговування в гетерогенних безпровідних мережах, виходячи з вимог виконання функцій мобільних пристроїв та розвитку оптимальних алгоритмів ініціації вертикального хендовера.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології розробки програмних платформ • Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж • Проектування телекомунікаційних систем та мереж • Системне програмування інфокомунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Метою курсової роботи є забезпечення студентів комплексними знаннями принципів побудови гетерогенних мереж та базових платформ мобільного зв’язку нового покоління їх технічних характеристик, особливостей функціонування систем і радіообладнання, яке застосовується при розгортанні відповідних мереж зв’язку.
Методи та критерії оцінювання: • письмова робота згідно завдання курсового проекту (70%); • підсумковий контроль (100 %, усний захист, залік): усна форма (30%)
Рекомендована література: 1. Khalid Hamied, Juan Ramiro. Self-Organizing Networks: Self-Planning, Self-Optimization and Self-Healing for GSM, UMTS and LTE,2012. 2. Pablo Tapia, Antti Toskala, Harri Holma .HSPA+ Evolution to Release 12: Performance and Optimization,2014. 3. Wireless Communication and Network:Proceedings of 2015 International Workshop on Wireless Communication and Network (IWWCN2015). 4. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підручник [для вищих навчальних закладів] / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-Книга, 2010. –708 с. 5. Bhushan N. Network densification: the dominant theme for wireless evolution into 5G / N. Bhushan, Li Junyi, D. Malladi et al. // IEEE Communications Magazine.– USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014 – vol. 52, no. 2 – P.82-89. 6. Hoydis J. Massive MIMO: How Many Antennas Do We Need? / J. Hoydis, S. ten Brink, and M. Debbah // 49th Annual Allerton Conf. Commun., Control, and Computing – Sept. 2011 – P. 545–50 7. Damnjanovic A. A Survey on 3GPP Heterogeneous Networks / A. Damnjanovic, J. Montojo, Y. Wei et al. // IEEE Wireless Communications – USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011 – vol. 18 – no. 3 – P.10-21. 8. Insoo N. A Holistic View on Hyper-Dense Heterogeneous and Small Cell Networks / H. Insoo, S. Bongyong, S.S. Soliman // IEEE Communications MagazineUSA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013 – vol. 51 – no. 6 – P.20-27