Телекомунікаційні мережі доступу

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.E.127
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна