Мікропроцесори в пристроях радіомовлення та телебачення

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.E.54
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: проф. Шаповалов Юрій Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Прогнозування та розроблення матеріалів та комплектуючих для радіоелектронних пристроїв та систем (РТС); Уміння формулювати вимоги до контролю якості та експлуатаційних параметрів матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки на виробництві РТС; Проектування (конструювання) РТС; Уміння вибирати компоненти та засоби електронної техніки для виконання заданих функцій РТС; Уміння аналізувати науково-технічну літературу щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою, для РТС; Здатність до розрахунку та проектування структури і пристроїв, які входять до складу РТС. Організація та управління виробництвом матеріалів, комплектуючих та пристроїв РТС; Уміння оцінювати працездатність, діагностувати та налагоджувати пристрої, засоби та систем РТС; Використовуючи науково-технічну документацію щодо властивостей матеріалів та комплектуючих, спроектувати та розробити матеріали та комплектуючі з заданими властивостями для РТС. Використовуючи нормативно-технічну документацію щодо властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників розробити конструкцію деталей приладів РТС. Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах конструювання та розроблення документації використовувати засоби систем автоматизованого проектування (САПР). Грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цифрова схемотехніка. Програмування апаратних засобів. МПС у ТК і РТ. Основи моделювання та проектування програмно-апаратних радіоелектронних засобів. Системи радіозв’язку та передавання
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні розглядаються питання проектування радіоелектронних пристроїв на мікропроцесорах. Детально розглядається мікропроцесорне ядро Cortex-M3. Проводяться лабораторні заняття з виконання проектів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™. Студенти навчаються проектувати радіоелектронні пристрої на прикладах різного типу цифрових фільтрів. Розглядаються питання побудови контролерів для керування пристроями і системами. Приділяється увага використанню МП у системах цифрової обробки сигналів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на лабораторних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: - вибіркове усне опитування перед початком занять; - оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Контрольні запитання поділяються на: - а) тестові завдання – вибрати вірні відповіді; - б) проблемні – створення ситуацій проблемного характеру; в) питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; - г) ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно певної ситуації; - д) питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та екзаменаційної роботи.
Рекомендована література: 1. Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто! — М.: ООО «ИД СКИМЕН», 2003. — Т. 3. — ISBN 5- 94929-003-7. 2. Джозеф Ю. Ядро Cortex-M3 компании ARM. Полное руководство, перевод с англ. А.В. Евстифеева, Москва, 2012. 3. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике/ Александр Владимирович Белов. Санкт-Петербург: Издательство «Наука и Техника», 2003 4. Joseph Yiu. The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M0 and Cortex-M0+ Processors, 2nd Edition. Release Date: 26 Jun 2015 , Imprint:Newnes, Print Book ISBN :9780128032770 Pages: 784 5. http://www.keil.com/dd/docs/datashts/arm/cortex_m0/r0p0/ddi0432c_cortex_m0_r0p0_trm.pdf 6. https://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0.php 7. Методичні вказівки до практичних занять.

Мікропроцесори в пристроях радіомовлення та телебачення (курсовий проєкт)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.E.57
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: проф. Шаповалов Юрій Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Прогнозування та розроблення матеріалів та комплектуючих для радіоелектронних пристроїв та систем (РТС); Уміння формулювати вимоги до контролю якості та експлуатаційних параметрів матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки на виробництві РТС; Проектування (конструювання) РТС; Уміння вибирати компоненти та засоби електронної техніки для виконання заданих функцій РТС; Уміння аналізувати науково-технічну літературу щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою, для РТС; Здатність до розрахунку та проектування структури і пристроїв, які входять до складу РТС. Організація та управління виробництвом матеріалів, комплектуючих та пристроїв РТС; Уміння оцінювати працездатність, діагностувати та налагоджувати пристрої, засоби та систем РТС; Використовуючи науково-технічну документацію щодо властивостей матеріалів та комплектуючих, спроектувати та розробити матеріали та комплектуючі з заданими властивостями для РТС. Використовуючи нормативно-технічну документацію щодо властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників розробити конструкцію деталей приладів РТС. Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах конструювання та розроблення документації використовувати засоби систем автоматизованого проектування (САПР). Грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цифрова схемотехніка. Програмування апаратних засобів. МПС у ТК і РТ. Основи моделювання та проектування програмно-апаратних радіоелектронних засобів. Системи радіозв’язку та передавання
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні розглядаються питання проектування радіоелектронних пристроїв на мікропроцесорах. Детально розглядається мікропроцесорне ядро Cortex-M3. Проводяться лабораторні заняття з виконання проектів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™. Студенти навчаються проектувати радіоелектронні пристрої на прикладах різного типу цифрових фільтрів. Розглядаються питання побудови контролерів для керування пристроями і системами. Приділяється увага використанню МП у системах цифрової обробки сигналів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль проводиться з метою виявлення готовності курсового проекту у таких формах: - вибіркове усне опитування перед початком лабораторних занять; - оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Контрольні запитання поділяються на: - а) тестові завдання – вибрати вірні відповіді; - б) проблемні – створення ситуацій проблемного характеру; - в) питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; - г) ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно певної ситуації; - д) питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та захисту курсової роботи.
Рекомендована література: 1) Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто! — М.: ООО «ИД СКИМЕН», 2003. — Т. 3. — ISBN 5- 94929-003-7 2) Джозеф Ю. Ядро Cortex-M3 компании ARM. Полное руководство, перевод с англ. А.В. Евстифеева, Москва, 2012. 3) Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике/ Александр Владимирович Белов. Санкт-Петербург: Издательство «Наука и Техника», 2003 4) Joseph Yiu. The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M0 and Cortex-M0+ Processors, 2nd Edition. Release Date: 26 Jun 2015 , Imprint:Newnes, Print Book ISBN :9780128032770 Pages: 784 5) http://www.cypress.com/?rid=77780 – все про CY8CKIT-042 PSoC® 4 Pioneer Kit; 6) http://www.cypress.com/?docID=47035 – інструкція до CY8CKIT-042 PSoC® 4 Pioneer Kit Guide; 7) http://www.cypress.com/psoccreator/ – середовище розробки PSoC® Creator; 8) http://www.cypress.com/?docID=46322 – PSoC 4200 Family Datasheet; 9) http://www.element14.com/community/thread/23736/l/100-projects-in-100-days -- 100 проектів для CY8CKIT-042 PSoC® 4 Pioneer Kit; 10) http://www.cypress.com/?rID=40547 – відео уроки для вивчення комплекту PSoC® 4 Pioneer Kit та середовища розробки PSoC® Creator. 9. Інформаційні ресурси 1. http://www.keil.com/dd/docs/datashts/arm/cortex_m0/r0p0/ddi0432c_cortex_m0_r0p0_trm.pdf 2. https://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0.php 3. https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/arm-cortex-m0-32-bit-microcontroller.aspx 4. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=A31DC1FF534659598E1720B6CAF7DD0B 5. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=0E677A3E8D513AF095C58D0F3AB2CF2D 6. https://armkeil.blob.core.windows.net/product/mdk5-getting-started.pdf 7. Методичні вказівки до курсової роботи.