Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.31
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.45
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.61
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: проф. Шаповалов Юрій Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Прогнозування та розроблення матеріалів та комплектуючих для радіоелектронних пристроїв та систем (РТС); Уміння формулювати вимоги до контролю якості та експлуатаційних параметрів матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки на виробництві РТС; Проектування (конструювання) РТС; Уміння вибирати компоненти та засоби електронної техніки для виконання заданих функцій РТС; Уміння аналізувати науково-технічну літературу щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою, для РТС; Здатність до розрахунку та проектування структури і пристроїв, які входять до складу РТС. Організація та управління виробництвом матеріалів, комплектуючих та пристроїв РТС; Уміння оцінювати працездатність, діагностувати та налагоджувати пристрої, засоби та систем РТС; Використовуючи науково-технічну документацію щодо властивостей матеріалів та комплектуючих, спроектувати та розробити матеріали та комплектуючі з заданими властивостями для РТС. Використовуючи нормативно-технічну документацію щодо властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників розробити конструкцію деталей приладів РТС. Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах конструювання та розроблення документації використовувати засоби систем автоматизованого проектування (САПР). Грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цифрова схемотехніка. Програмування апаратних засобів. МПС у ТК і РТ. Основи моделювання та проектування програмно-апаратних радіоелектронних засобів. Системи радіозв’язку та передавання
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні розглядаються питання підготовки та написання наукових статей у відповідності до вимог редколегії відповідного періодичного наукового журналу
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на лабораторних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: - вибіркове усне опитування перед початком занять; - оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Контрольні запитання поділяються на: - а) тестові завдання – вибрати вірні відповіді; - б) проблемні – створення ситуацій проблемного характеру; в) питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; - г) ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно певної ситуації; - д) питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та екзаменаційної роботи.
Рекомендована література: Про журнал Журнал висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідницьких робіт, передовий досвід, який визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні і бібліографічні матеріали. Публікація статей в журналі безкоштовна. ЖУРНАЛ ДРУКУЄ СТАТТІ ЗА РОЗДІЛАМИ: Антенно-фідерні пристрої і техніка СВЧ Вакуумні та газорозрядні пристрої Твердотільна електроніка і інтегральна схемотехніка Оптичні системи локації, зв'язку і обробки інформації Застосування ЕОМ для дослідження і проектування радіоелектронних пристроїв і систем Квантова електронна техніка Конструювання радіоелектронної апаратури Радіолокація і радіонавігація Радіотехнічні пристрої та системи Теоретичні основи радіотехніки Медицинська радіоелектроніка Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, наукових і інженерно-технічних працівників НДІ, вузів, промислових підприємств, організацій електронної промисловості і електрозв'язку.

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.77
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: проф. Шаповалов Юрій Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Прогнозування та розроблення матеріалів та комплектуючих для радіоелектронних пристроїв та систем (РТС); Уміння формулювати вимоги до контролю якості та експлуатаційних параметрів матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки на виробництві РТС; Проектування (конструювання) РТС; Уміння вибирати компоненти та засоби електронної техніки для виконання заданих функцій РТС; Уміння аналізувати науково-технічну літературу щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою, для РТС; Здатність до розрахунку та проектування структури і пристроїв, які входять до складу РТС. Організація та управління виробництвом матеріалів, комплектуючих та пристроїв РТС; Уміння оцінювати працездатність, діагностувати та налагоджувати пристрої, засоби та систем РТС; Використовуючи науково-технічну документацію щодо властивостей матеріалів та комплектуючих, спроектувати та розробити матеріали та комплектуючі з заданими властивостями для РТС. Використовуючи нормативно-технічну документацію щодо властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників розробити конструкцію деталей приладів РТС. Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах конструювання та розроблення документації використовувати засоби систем автоматизованого проектування (САПР). Грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цифрова схемотехніка. Програмування апаратних засобів. МПС у ТК і РТ. Основи моделювання та проектування програмно-апаратних радіоелектронних засобів. Системи радіозв’язку та передавання
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні розглядаються питання підготовки та написання наукових статей у відповідності до вимог редколегії відповідного періодичного наукового журналу
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на лабораторних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: - вибіркове усне опитування перед початком занять; - оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Контрольні запитання поділяються на: - а) тестові завдання – вибрати вірні відповіді; - б) проблемні – створення ситуацій проблемного характеру; в) питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; - г) ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно певної ситуації; - д) питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та екзаменаційної роботи.
Рекомендована література: Про журнал Журнал висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідницьких робіт, передовий досвід, який визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні і бібліографічні матеріали. Публікація статей в журналі безкоштовна. ЖУРНАЛ ДРУКУЄ СТАТТІ ЗА РОЗДІЛАМИ: Антенно-фідерні пристрої і техніка СВЧ Вакуумні та газорозрядні пристрої Твердотільна електроніка і інтегральна схемотехніка Оптичні системи локації, зв'язку і обробки інформації Застосування ЕОМ для дослідження і проектування радіоелектронних пристроїв і систем Квантова електронна техніка Конструювання радіоелектронної апаратури Радіолокація і радіонавігація Радіотехнічні пристрої та системи Теоретичні основи радіотехніки Медицинська радіоелектроніка Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, наукових і інженерно-технічних працівників НДІ, вузів, промислових підприємств, організацій електронної промисловості і електрозв'язку.

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.05.O.91
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.06.O.105
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.07.O.119
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.133
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна