Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.33
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У процесі підготовки і захисту магістерської роботи студент має продемонструвати: • уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення наукових задач; володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі виконання роботи; • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати; уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності; • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчального процесу, до якого допускаються студенти, що завершили курс теоретичного та практичного навчання за вказаною спеціальністю незалежно від форми навчання.
Короткий зміст навчальної програми: Кваліфікаційна робота магістра передбачає: • формулювання науково-технічної задачі, що досліджується, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану розв’язання проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження; • аналіз можливих методів та методик досліджень; • обґрунтований вибір методики дослідження або апаратного забезпечення; • науковий аналіз і узагальнення отриманих результатів та оцінка їхнього теоретич¬ного, прикладного чи науково-методичного значення.
Методи та критерії оцінювання: Захист результатів виконання магістерської кваліфікаційної роботи(100%).
Рекомендована література: В цілях якісної підготовки і виконання магістерської кваліфікаційної роботи спільно з керівником магістерської кваліфікаційної роботи визначаються індивідуальні завдання та визначається список рекомендованої літератури.

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.47
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У процесі підготовки і захисту магістерської роботи студент має продемонструвати: • уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення наукових задач; володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі виконання роботи; • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати; уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності; • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчального процесу, до якого допускаються студенти, що завершили курс теоретичного та практичного навчання за вказаною спеціальністю незалежно від форми навчання.
Короткий зміст навчальної програми: Кваліфікаційна робота магістра передбачає: • формулювання науково-технічної задачі, що досліджується, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану розв’язання проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження; • аналіз можливих методів та методик досліджень; • обґрунтований вибір методики дослідження або апаратного забезпечення; • науковий аналіз і узагальнення отриманих результатів та оцінка їхнього теоретич¬ного, прикладного чи науково-методичного значення.
Методи та критерії оцінювання: Захист результатів виконання магістерської кваліфікаційної роботи(100%).
Рекомендована література: В цілях якісної підготовки і виконання магістерської кваліфікаційної роботи спільно з керівником магістерської кваліфікаційної роботи визначаються індивідуальні завдання та визначається список рекомендованої літератури.

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.63
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Викладачі кафедри РЕПС
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результатом навчання є написана та оформлена згідно з вимогами пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни за профілем магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Постановка задачі. Огляд літератури за темою МКР. Основна частина. Економічний розділ. Висновки. Плакати. презентації.
Методи та критерії оцінювання: Попередній захист перед комісією у складі керівника МКР, секретаря ЕК та завідувача кафедри. Поточний контроль (50%): Підсумковий контроль (50 % — попередній захист МКР)
Рекомендована література: Література за темою МКР

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.79
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Викладачі кафедри РЕПС
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результатом навчання є написана та оформлена згідно з вимогами пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни за профілем магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Постановка задачі. Огляд літератури за темою МКР. Основна частина. Економічний розділ. Висновки. Плакати. презентації.
Методи та критерії оцінювання: Попередній захист перед комісією у складі керівника МКР, секретаря ЕК та завідувача кафедри. Поточний контроль (50%): Підсумковий контроль (50 % — попередній захист МКР)
Рекомендована література: Література за темою МКР

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.05.O.93
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.06.O.107
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.07.O.121
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.135
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна