Інженерне програмування, частина 1

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна