Біофізика та біомедичні системи інтернету речей

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.061
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна