Вільний вибір

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Професійна та практична підготовка
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна

Перелік дисциплін блоку вільного вибору можна переглянути в каталозі вибіркових дисциплін.