Електронні системи інтернету речей, частина 1

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.038
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна