Мікроелектронні сенсори біомедичного призначення інтернету речей

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.063
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна