"Сучасні тенденції архітектури шумозахищеного житла для забудови міських магістралей (з розробкою проєкту багатоквартирних будинків на вул. Кульпарківській-Садовій у місті Львові)".

Автор: Півторак Юлія Валеріївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Півторак Ю.В., Джигіль Ю.Є. (науковий керівник). Сучаснi архiтектурнi тенденцiї шумозахищеного житла для забудови мiських магiстралей з розробкою проетку багатоквартирних будинкiв на вул. Кульпаркiвськiй-Садовiй у мiстi Львiв. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021. На сьогоднішній день, способів і методів захисту від транспортного шуму є досить багато, адже тема актуальна і необхідна. Зростання кількості транспортних потоків враховується при проектуванні кожної новобудови. Адже люди готові купувати дороге, елітне житло, де має бути забезпечений дисонансний комфорт. З одного боку, зручність полягає у близькому розташуванні будинку до автомагістралі, зупинки транспорту, а з іншого боку, цінується нормативна акустика житлових приміщень, яка без додаткових заходів захисту від транспортного шуму – неможлива. Проблема транспортного шуму розвивається і вдосконалюється паралельно з індустріально-будівельним процесом з 1960 року і донині. Сьогодні існують потужні інструменти для моделювання розповсюдження шуму (звукових хвиль, ізобар) в архітектурному середовищі, на базі комп’ютерних технологій і програм, що раніше було неможливо. Боротьба з транспортним шумом поділяється на три основні напрямки: безпосередньо в джерелі шуму, або на шляху його розповсюдження в середовище або на самому об’єкті. Для досягнення найбільш ефективного результату ці напрямки комбінують. Особливого значення в теперішній час набувають такі заходи, як містобудівні (коли проблему намагаються вирішити одразу при її появі при продумуванні цілих кварталів), та конструктивно-технічні і архітектурно-планувальні (застосовуються в існуючих будинках та новобудовах, де містобудівна ситуація вже сформована і не може бути змінена) або їх комбіноване застосування. Головною метою цих заходів є: покращення санітарно-гігієнічних умов і підвищення комфорту проживання в житлових будинках, розміщених уздовж автомагістралей і на території забудови, яка знаходиться за цими будинками; більш раціональне використовування примагістрльних територій, в порівнянні з існуючою практикою; підвищення економічної ефективності проектних рішень шумозахищених будинків за рахунок раціонального застосування типологічних будинків, як і з спеціальними архітектурно-планувальними, так і з конструктивно-технічними засобами шумозахисту; і в загальному підвищення якості архітектури масової житлової забудови у містах. Як показують дослідження, один з найкращих засобів шумозахисту є будівництво громадських будинків з екрануючим ефектом, які максимально поглинають звук за рахунок інженерно-технічних засобів і створюють акустичну тінь. Виходячи з норм шумозахисту, такі будинки класифікують: • за степенем захищеності від транспортного шуму за рахунок архітектурно-планувальних рішень: - будинки, в яких всі житлові приміщення розташовані зі сторони звукової тіні (повна шумоізоляція); - будинки, в яких на магістраль виходять загальні кімнати 3-, 4-, 5-кімнатних квартир (часткова шумоізоляція). • За степенем ізоляції житлових приміщень від навколишнього середовища: - з природнім повітрообміном в житлових приміщеннях квартир (відкритий повітряний режим експлуатації); - з штучним повітрообміном (закритий повітряний режим експлуатації. • За розміщенням на ділянці і орієнтації житлових приміщень: - для забудови південної, східної і західної сторін магістралі; - для забудови північної сторони широтної магістралі; - для забудови як північної, так і південної, східної і західної сторін магістралей (універсальний). Найефективніше використання будинків з екрануючим ефектом прослідковується в архітектурно-композиційних схемах, специфіка яких полягає у дотриманні вимог по захисту від транспортного шуму квартир і внутрішньоквартирних територій. Рекомендується використовувати композиції, які поєднують лінійні просторові схеми і системи взаємопов’язаних дворів. Композиції будинків слід будувати на поєднанні замкнутих і частково замкнутих об’ємів (атріумних, П-подібних). Санітарно-гігієнічні умови проживання розглядаються, як взаємозв’язок акустичних і мікрокліматичних (повітряно-тепловий режим, інсоляція, освітлення) показників середовища. На підставі досліджень, виявлено, що найбільші труднощі пов’язані з проектуванням будинків для забудови північної сторони широтних магістралей, та як вимоги до інсоляції житлових приміщень суперечать вимогам їх шумозахисту. Функціональні особливості шумозахищених будинків пов’язані з композиційними рішеннями квартир, при квартирних комунікацій, розміщення підприємств громадського і самодіяльного обслуговування населення, зонування прибудинкових просторів. Є два основних типи об’ємно-планувальних рішень квартир: в одному і в різних рівнях. Вважається найкращим, з точки зору шумоізоляції – однорівневі квартири з одностороннім розположенням житлових приміщень зі сторони акустичної тіні, де забезпечена найбільша шумоізоляція від магістралі, суміжних квартир, приквартирних комунікацій і громадської частини будинку, а також більш зручний мікрокліматичний, пішохідний та візуальний зв’язок з внутрішньо-квартальним простором. В шумозахищених будинках створюються умови проживання, які по комплексу санітарно-гігієнічних та функціонально-побутових показників комфорту не повинні поступатися звичайним типам житлових будинків. Так як примагістральні будинки проглядаються мінімум з трьох боків, а часто можуть стояти на перехрестях і проглядатись зі всіх боків, потрібно не забувати про їх естетику та архітектурно-художню виразність. У сучасному розумінні шумоізоляція житлових приміщень - це комплекс заходів щодо зниження чи зведення до «нуля» рівня шуму. Це завдання створює унікальний нетиповий проект, який регламентується відповідними нормами. Ключові слова: шумозахист, шум, магістраль, заходи захисту, вдосконалення. Джерела та література 1. Боголєпов І.І. Современные способы борьбы с шумом в зданиях и на селитебных территориях. // 2008 р. 2. Гусєв Н. М. Основы строительной физики. // М.: Стройиздат, 1975 р. 439 с. 3. Джигіль Ю.Є. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури // Шумозащищенные жилые дома для застройки городских магистралей, 1985 р. 24 с.