Автоматизація процесів управління та контролю комфорта та безпеки офісного приміщення (підприємства) за допомогою IoT технологій

Автор: Косий Роман Олегович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Технології та засоби телекомунікацій
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Косий Р.О, Яковенко Є.І (керівник). Автоматизація процесів управління та контролю комфорту та безпеки офісного приміщення (підприємства) за допомогою IoT технологій. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація Реальність така, що в світі, де живе понад 7 мільярдів людей, по 70 мільйонів чоловік щорічно приєднується до середнього класу. Цей зростаючий клас витрачає 8 трильйонів доларів на своє споживання, а його потреби змушують компанії підвищувати продуктивність, ефективність, гнучкість і знижувати конкурентні витрати. Виробникам також доводиться забезпечувати відповідність світовим нормам і ефективно керувати внутрішніми ризиками, в той же час підвищуючи взаємопов’язаність своїх підприємств. IoT – Інтерне?т рече?й (англ. Internet of Things) – концепція мережі, що складається із взаємозв’язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютерними системами в автоматичному режимі, за допомогою використання стандартних протоколів зв’язку. Окрім давачів, мережа може мати виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об’єкти і пов’язані між собою через дротові чи бездротові мережі. Ці взаємопов’язані пристрої мають можливість зчитування та приведення в дію, функцію програмування та ідентифікації, а також дозволяють виключити необхідність участі людини, за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів. Smart home «Розумний будинок» - загальний термін, який використовується для опису безмежної кількості продуктів та технологій, які сильно розширюють функціональні можливості домашніх пристроїв, і як правило роблять вони це на базі конвергованої мережевої структури. Говорячи по іншому, мережі аудіо, відео, та телефонних служб передачі даних, що застосовуються у приміщеннях різного призначення. «Розумний будинок» - це свого роду інтелектуальна електропроводка, яка працює на базі керуючої програми. Програма, в свою чергу, керує будівлею та контролює роботу різноманітних домашніх приладів та інженерних систем. ZWave – протокол бездротового зв’язку, який використовується переважно для домашньої автоматизації. Це мережева сітка, що використовує радіохвилі низької енергії для зв’язку від пристрою до приладу, що дозволяє здійснювати бездротовий контроль житлових приладів та інших пристроїв. Станом на травень 2017 р. Налічується понад 1700 суміжних продуктів Z-Wave. ZigBee – бездротовий стандарт передачі даних. Підтримується і розвивається однойменним альянсом ZigBeeTM, який був створений в 2002 році з метою об’єднання зусиль з розроблення найефективніших протоколів і забезпечення сумісності пристроїв різних виробників. Мережі ZigBee є мережами з самоорганізовуванням та самовідновленням, оскільки ZigBee пристрої при вмиканні живлення, завдяки вбудованому програмному забезпеченню, вміють самі знаходити один одного й формувати мережу, а у разі виходу з ладу котрогось із вузлів можуть встановлювати нові маршрути для передачі повідомлень. Bluetooth - технологія бездротового зв’язку, створена у 1998 році групою компаній: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba. Нині розробки в області Bluetooth ведуться групою Bluetooth SIG (англ. Special Interest Group). Основне призначення Bluetooth – забезпечення економного і дешевого радіозв’язку між різноманітними типами електронних пристроїв. Мета дослідження: Автоматизація процесів управління та контролю комфорта та безпеки офісного приміщення (підприємства) за допомогою IoT технологій. Результатом роботи виступає створений проект на базі Arduino по збору даних оточення користувача: температури та вологості повітря, інформації про займання приміщення, інформація про присутність несанкціонованого доступу у приміщення, сповіщення користувача та відповідні служби у разі надзвичайної ситуації. Ключові слова – IoT, «Розумний будинок», ZWave, ZigBee, Bluetooth Перелік використаних літературних джерел. 1. Margaret Rouse (Лютий 2020) internet of things (IoT) https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT 2. Raman Sama (27 квітень 2020) Smart Homes in 2020 https://readwrite.com/2020/04/27/smart-homes-in-2020-a-home-transformation-guide/ 3. What is ZWave? https://www.z-wave.com 4. What is ZigBee? https://zigbeealliance.org What is Bluetooth? https://www.bluetooth.com