Аналіз вертикальних рухів земної поверхні в районі Дністровської ГЕС

Автор: Данилів Назарій Володимирович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Інженерна геодезія
Інститут: Інститут геодезії
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Данилів Н.В., Віват А.Й. (керівник). Аналіз вертикальних рухів земної поверхні в районі Дністровської ГАЕС. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2020. Розширена анотація. Вертикальні рухи земної кори – це рухи перпендикулярні до поверхні землі. Вертикальні рухи призводять до піднімання або опускання ділянки землі. Для дослідження вертикальних рухів використовують дані з GNSS приладів, маятникових та коліматорних приладів. Так в [1] дослідили, що GNSS вимірювання є менш затратними, і використовуються до точного моніторингу вертикальних і горизонтальних рухів, хоч є менш точними ніж маятниковими приладами. Також вертикальні рухи можна досліджувати за допомогою 3-D сканування [2], і в результаті можна порівняти TIN моделі за певні цикли вимірювань. В [3] використовуючи результати високоточного нівелювання (I-го класу) пунктів мережі Рівненської АЕС (Україна) впродовж 1984–2013 років, визначено значення лінійного тренду, довжини періоду і амплітуди коливань всіх пунктів. В [4] ґрунтуючись на результатах ГНСС-вимірювань на пунктах мережі Загорської ГЕАС (Росія) впродовж 2000–2011 років побудовано карту розподілу швидкостей відносних вертикальних рухів території досліджень. Порівняння ГНСС та традиційних геодезичних вимірювань впродовж 2006-2010 років на Ататюрській ГЕС (Туреччина) в [5] підтвердили можливість використання їх для моніторингу деформацій греблі та оточуючих територій. Об’єкт дослідження - геодезичні методи контролю вертикальних переміщень об’єкту. Предмет дослідження - результати спостереження за вертикальними рухами. Мета дослідження - оцінити динаміку вертикальних переміщень греблі Дністровськї ГАЕС. В результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи було обчислено швидкості вертикальних рухів реперів на Новодністровській ГАЕС, побудовано карто-схему розподілу середньо річних швидкостей вертикальних рухів пунктів впродовж досліджувального періоду, та було проаналізовано результати. Ключові слова: геодинаміка; вертикальні зміщення; нівелювання, ГНСС, Дністровська ГАЕС. Перелік використаних літературних джерел. [1]B.Riccardo, N. Cazzaniga “Estimating and Comparing Dam Deformation Using Classical and GNSS Techniques”,Italy,Sensors , 2018, No18, pp. 1–11. [2]G.Antova “Terrestrial Laser Scanning for Dam Deformation Monitoring”,Bulgaria, FIG Working. , 2015. , pp. 1–8. [3]K.Tretyak, S. Petrov“Kinematics of reference height network on the territory of Rivne NPP”,Ukraine,Reportson Geodesy and Geoinformatics , 2014, No96. , pp. 55–66. [4]T.Guseva, V. Perederin, N. Rosenberg“Deformation monitoring of locatio area sofresponsible engineering objects”,Russia, geodynamics. , 2011. , No2. , pp. 75–77. [5]Y.Kalkan “Geodetic deformation monitoring of Ataturk Dam in Turkey”,Turkey,Arabian Journal of Geosciences, 2012 , No11, pp. 2–10.