Аналіз використання матеріалів наземного лазерного сканування для проектування будівництва, реконструкції (реставрації) промислових і цивільних споруд

Автор: Гаврилів Микола Іванович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Інженерна геодезія
Інститут: Інститут геодезії
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Гаврилів М.І., Шило Є.О. (керівник). Переваги використання матеріалів наземного лазерного сканування в проектуванні будівництва, реконструкції (реставрації) промислових і цивільних споруд. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація. В роботі наведені основні задачі інженерної геодезії і сучасні вимоги до геодезичного забезпечення [2] у будівництві, загальні теоретичні засади застосування наземного лазерного сканування для отримання просторових моделей окремих ділянок місцевості, складних інженерних будівель (споруд), елементів шляхів сполучення тощо. В роботу вміщено опис і загальні характеристики сучасних наземних лазерних сканерів геодезичної точності вимірювання кутів і довжин ліній [1,3,4,5], а також пакетів програмного забезпечення для функціонування цих приладів (систем) і опрацювання матеріалів спостережень. В роботі наведені реальні результати спостережень (вимірювань) на об’єктах спорудження і реконструкції складних інженерних будівель, що засвідчують переваги використання матеріалів наземного лазерного сканування в проектуванні будівництва, реконструкції (реставрації) промислових і цивільних споруд. Об’єкт дослідження – координована хмара точок Північного гірничозбагачувального комбінату в місті Кривому Розі. Предмет дослідження – використання наземного лазерного сканування у проектуванні будівництва, реконструкції (реставрації) промислових і цивільних споруд. Мета дослідження: Аналіз використання матеріалів наземного лазерного сканування в проектуванні будівництва, реконструкції (реставрації) промислових і цивільних споруд на основі розробки координованої хмари точок Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПІВНГЗК) в місті Кривому Розі. 1. Лазерне сканування, на сьогодні, найбільш автоматизована, швидкісна, продуктивна і безпечна технологія збору просторової інформації промісцевість (об’єкти місцевості) для побудови її (їх) плоских і просторових моделей. 2. Засобами наземного лазерного сканування доступне вирішення всіх, окрім розмічувальних робіт, завдань інженерно-геодезичних вишукуваннях для будівництва з, встановленими ДБНом: «Геодезичні роботи у будівництві», достовірністю і точністю. 3. Загальна тенденція до об’єднання в одному приладі тахеометра і сканера, найближчим часом, приведе до повного вирішення задачі інженерної геодезії – розмічувальних робіт засобами лазерного сканування. 4. Порівняння функціональних можливостей ПСПЗ підтверджують сучасність, високу продуктивність і конкурентоздатність програмних комплексів всіх, перелічених в роботі, виробників НЛС. Користувач НЛС повинен обирати той чи інший продукт за своєю платоспроможністю, уподобанням, рейтингом на ринку пропозицій і перспективою подальшого розвитку. 5. Беззаперечними перевагами використання матеріалів наземного лазерного сканування в інженерно-геодезичних вишукуваннях для будівництва є всеосяжність і надлишкова інформативність ХКТ об’єкту вимірювань, актуальність цієї інформації протягом тривалого часу. ХКТ відображає всі елементи (деталі) місцевості, що потрапили в область сканування. Така надлишковість інформації про місцевість (елементи місцевості), окрім іншого, актуальна і доступна для додаткових досліджень об’єкту протягом тривалого часу. 6. Вимірювання геометричних параметрів будівель і споруд (окремих конструкцій будівель і споруд) з метою формування їх обмірних креслень або/і просторових моделей з відображенням реальних розмірів, форм і кольорів забезпечує наземне лазерне сканування з претензіями на окрему (нову) задачу інженерної геодезії. 7. Для повноцінного застосування НЛС в топографо-геодезичному виробництві необхідне пришвидшення впровадження в дію Національногостандарту України з класифікатором засобів лазерної локації і переліком порядку і правил їх експлуатації. Ключові слова: Загальна хмара координованих точок (загальна ХКТ); Імпульсний метод вимірювання довжини лінії (ІМ); Наземний лазерний сканер (НЛС); Тріангуляційний метод вимірювання довжини лінії (ТМ); Фазовий метод вимірювання довжини лінії (ФМ); Хмара координованих точок (ХКТ); Перелік використаних джерел. 1. Бабушка А. І. Повітряне лазерне сканування. : навч. пос. для студ. / Бабушка А. І., Бурштинська Х. В. – Львів : РВВ НУЛП. 2019. - 116 с. 2. Костецька Я. М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади : підр. для студ. / – Львів : ІЗМН, 2000. - 324 с. 3. Маліцький А. Аналіз наземних лазерних 3D-сканерів та сфера їх застосування// Маліцький А., Лозинський В. – Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва: 2014 випуск 1(27) – Львів: РВВ НУЛП. 2014. – с. 21-25. 4. Сидоренко В. Д. Методика зйомки лінійних споруд методом наземного лазерного сканування для подальшого моніторингу/ Намінат О. С., Сидоренко В. Д. – «Металлургическая и горнорудная промышленность»: 2014 №6: Горнорудное производство – Кривий Ріг: РВВ КНТУ. 2014. – с. 83-88. 5. Тревого І.С. Аналіз технологічних можливостей сучасних наземних лазерних сканерів// Тревого І.С., Баланюк А.І., Григораш А.В. – Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва: 2010 випуск 1(19) – Львів: «Лігапрес». 2010. – с. 170-176