Адаптивний геоконтекстний сервіс мобільної кіберфізичної системи

Автор: Блажко Максим Віталійович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Геоконтексті сервіси мобільних кіберфізичних систем [1] є важливою віткою у розвитку науки, так як за допомогою них можна відслідкувати показники об’єкта і його місцезнаходження у будь-який момент всього лише відкривши додаток у своєму смартфоні. Ми можемо відслідковувати показники від сигналізації у себе в гаражі до показників температури води на дні тихого океану. Тому цей напрям є одним із найперспективніших для вивчення і вдосконалення. Об’єкт дослідження – місцезнаходження вузла КФС. Предмет дослідження – геоконтекстний сервіс. Мета – розробити адаптивний геоконтекстний сервіс Було розглянуто важливі аспекти обробки та представлення даних геолокаційного [2] сервісу на базі ОС Android. Зокрема поняття геолокації, яким чином вона може визначатися, її важливість для нинішньої науки. Також зроблено олгяд операційної системи Android і її структуру. Одним із найголовніших частин цього розділу є інформація про СЗМ (Служба, заснована на місцезнаходженні) і варіанти отримання нею потрібних даних [3]. Було обгрунтовано вибір обраного напряму пректування. Також було розглянуто види адаптивних систем та сервісв [5]. Наведено приклади рішень з області програмування на платформі Android. Було описано алгоритм роботи геоконтекстного сервісу та модулю адаптивної дисерктизації [4]. Було наведено методи адаптивної дискретизаці. було реалізовано програмний продукт за темою роботи. Було описано метод розробки сервісу та програмні компоненти, використані в ньому. Було реалізовано програмний продукт за темою роботи. Було описано метод розробки сервісу та програмні компоненти, використані в ньому. було протестовано програму на наявність помилок та відлагоджено її 5 роботу. Не менш важливим було також і тестування програми на енергоспоживність та використання памя’ті смартфону, для чого був використаний, влаштований у середовище розробки, інструментарій. Підтверджено адаптивність до швидкості руху. Незначні неточності від зразка могли виникати через простоту алгоритму, який дає похибку. Присутнє також реагування на зміну параметрів руху мобільного взула у межах до 10 млс (було забезпечено за рахунок оптимізації швидкості роботи програмної реалізації модуля адаптації). Було проведено розрахунок витрат на розробку проектного рішення. Здійснено порівняння з існуючим аналогом, і цим показано, що дане проектне рішення має переваги в порівнянні з аналогами, зокрема: надійність, простота використання, гнучкість, зручність. Згідно проведеного економічного обґрунтування дане проектне рішення є конкурентноздатним. Крім того, було отримано додатній економічний ефект у розмірі 63611,79 грн. і тому розробка і впровадження цього проектного рішення є економічно доцільними. Ключові слова – геоконтекст, адаптивна дискретизація, кібер-фізична система, Android, СЗМ. Перелік використаних літературних джерел: 1. Кіберфізичні системи: багаторівнева організація та проектування / А. О. Мельник, В. А. Мельник, В. С. Глухов, А. М. Сало, за ред. А. О. Мельника. – Львів: “Магнолія 2006”, 2019. – 237 c. 2. Кіберфізичні системи: технології збору даних / О.Ю. Бочкарьов, В.А. Голембо, Я.С. Парамуд, В.О. Яцук. За ред. А.О. Мельника, Львів: “Магнолія 2006”, 2019. - 176 с. 3. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кібер-фізичних системах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі», №830, 2015. - C.-7-11. 4. Блажко М. В. Геоконтекстний сервіс мобільної кіберфізичної системи на основі платформи Android [Електронний ресурс] // Сучасний стан та перспективи розвитку комп’ютерних систем та мереж : матеріали щорічного 6 семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини, Львів, 7–9 жовтня 2020 р. – 2020. [н.к. - Бочкарьов О.Ю.] 5. Темников Ф.Е., Афонин В.А., Дмитриев В.И., Теоретические основы информационной техники. - М.: Энергия, 1979. - 512 с. – C.87-92