Удосконалення умов руху на ділянці вул. Зелена у м. Львові (від перехрестя з вул. Луганська до перехрестя з вул. Бузкова)

Автор: Булатецький Артем Артемович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В ході розвитку міста відбувається урбанізація, зміна громадських діяльностей в його частинах. Зростає рівень автомобілізації в місті. Збільшується інтенсивність та щільність автомобілів на вулично-дорожній мережі. Виникає питання ефективності організації дорожнього руху, оскільки існуючі впровадження є застарілими. ОДР- організація дорожнього руху [1]. Для цього проводяться транспортні дослідження, які мають на меті збір інформації про дорожній рух, для отримання початкових даних для планування, проектування, модернізації автомобільних доріг. Для цього передбачено комплекс заходів задля забезпечення безпеки руху, швидкості переміщення, інформативності дорожніх знаків та вказівників. В ході натурних досліджень було визначено такі показники як: інтенсивність, швидкість транспортного потоку, його склад. Розглянуто склад транспортного потоку: легкові автомобілі мають більшу частку серед потоку, також в потоці присутній як громадський транспорт (автобуси та тролейбуси) так і вантажний. Проведено розрахунок зведеної інтенсивності руху. Досягти належного функціонування транспортних систем можливо за умови створення на існуючій вулично-дорожній мережі умов за допомогою комплексу інженерно-технічних і організаційних заходів, які спрямовані на максимальне використання транспортним потоком можливостей, представлених геометричними параметрами дороги та її станом, що сприяє підвищенню безпеки та комфорту всіх учасників дорожнього руху. Під проблематику організації дорожнього руху підпадає питання щодо досліджувана ділянка. Виникає потреба в оцінці факторів впливу на транспортний потік у ньому [2,3]. У дипломному проекті розглянуто ділянку вулично-дорожньої мережі м. Львів по вулиці Зеленій (від перехрестя з вул. Луганська до перехрестя з вул. Бузкова). Проведено натурні дослідження на даному перехресті. А саме, проаналізувавши рух транспортних потоків по ньому, виявлено, що утворюються значні затримки руху через невідповідну організацію дорожнього руху Також, як свідчить статистика, на цьому перехресті існує значна аварійність руху. У роботі прийнято рішення щодо розширення проїжджої частини по головній дорозі Зеленій і відповідною зміною світлофорного регулювання на прилеглих перехрестях. При цьому червоні лінії забудови міста дозволяють реалізувати таке інженерне рішення. Прораховано та виділено місце для пішохідної та вело інфраструктури. Для визначення доцільності запропонованого проекту було створено імітаційну модель руху транспорту в програмному середовищі PTV Vissim. На основі цього визначено тривалості перебування транспортних засобів у заторах та середню довжину заторів. Об’єкт дослідження – ділянка вулиці Зелена у м. Львові (від перехрестя з вул. Луганська до перехрестя з вул. Бузкова) Предмет дослідження – закономірності виникнення транспортних затримок в русі та їх впливу на показники транспортного потоку Мета дослідження: створення проектної моделі руху схеми організації дорожнього руху на ділянці вулиці в програмі PTV Vissim з урахуванням результатів натурних та документальних досліджень. Ключові слова – інтенсивність транспортного потоку, швидкість руху, безпека дорожнього руху, світлофорне регулювання, пішохідна інфраструктура, громадський транспорт, PTV Vissim. Перелік використаних літературних джерел. 1. Єрмак, О. М., & Сумець, А. І. (2011). Дослідження факторів, що впливають на небезпеку руху на перехрестях. Комунальне господарство міст, (101), 284-292. 2. Смаль, І. В., Карпюк, Г. І., & Смаль, О. І. особливості географічного і геополітичного положення як чинник економічного розвитку України постановка проблеми й аналіз попередніх наукових. ББК 26.8 (4 УКР) Р 32, 262. 3. Павлова, І. О., & Мурований, І. С. (2011). Дослідження складових транспортного потоку на вулично-дорожній мережі міста. Наукові нотатки, (32), 295-302. 4. Безлюбченко, О. С., Завальний, О. В., & Черноносова, Т. О. (2011). Планування і благоустрій міст: навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101)–«Будівництво». 5. Грицунь, О. М., & Іваночко, Д. О. (2022, June). аналіз утворення транспортних затримок перед регульованими перехрестями. In The 3 rd International scientific and practical conference?Modern research in world science?(June 12-14, 2022) SPC?Sci-conf. com. ua?, Lviv, Ukraine. 2022. 1867 p. (p. 381). 6. Бура, Р. Р. Вдосконалення методів мінімізації затримки транспортних потоків у містах зі щільною забудовою. Diss. Національний університет «Львівська політехніка», 2021. 7. Грицунь, О. М., & Середюк, С. М. Дослідження транспортних затримок перед регульованими перехрестями. Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України Головний редактор ВВ Грабко Відповідальний за випуск ВВ Біліченко, 68. 8. Гюлєв, Н. У. (2012). Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія: навч. посібник.