Особливості архітектурних рішень спортивно-оздоровчих комплексів на основі водних ресурсів у приміській зоні великого міста ( на прикладі озера Наварія)

Автор: Гаращак Назарій Ігорович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Невід’ємною частиною життя людини є спорт. Мережа спортивних, фізкультурно-спортивних та спортивно-оздоровчих споруд вважається різноманітною і, водночас, чи не найскладнішою з-поміж всіх інших систем обслуговування населення. У сучасних умовах міста і приміського середовища спостерігається підйом зацікавленості історичними рекреаційними осередками. Рекреація - цінна складова життєдіяльності людини. З-поміж загальних понять рекреації - відновлення фізичних, психологічно-емоційних, духовних, інтелектуальних сил людини. Активізація означених процесів є результатом дії численних глибинних соціокультурних процесів, що відбуваються на різних рівнях суспільно-політичного, комунікативно-психологічного, інтелектуального, етико-естетичного та ін. розвитку людства ІІІ тисячоліття. Нині здійснюються програми щодо створення фізкультурно-спортивних споруд з орієнтацією на заняття певними видами спорту. Спорт стає поліфункціональним і багатовимірним. Певні вимоги до будівництва та обладнання спортивно-оздоровчих споруд висувають - спортивні ігри, гімнастика, спортивні змагання, лікувально-профілактична фізкультура: фізично-оздоровча культура населення. Перед архітекторами постають завдання - знайти відповідні правильні рішення, які б відповідали новим високим вимогам спортивної культури сьогодення - гармонійному розвитку фізичних і духовних сил людини доби ІІІ тисячоліття. Недостатньо вивченою залишається організація об’ємно-планувальних і архітектурно-середовищних характеристик багатофункціональних спортивних комплексів. Мета роботи – визначення характерних особливостей архітектурних рішень спортивно-оздоровчих комплексів на основі водних ресурсів у приміській зоні великого міста (на прикладі озера Наварія). Об’єкт дослідження - спортивно-оздоровчі об’єкти. Предмет дослідження - формування спортивно-оздоровчих об’єктів на рекреаційних територіях. Завдання дослідження: визначення основних понять, аналіз практичного досвіду формування спортивно-оздоровчих об’єктів; висвітлення факторів, що впливають на формування спортивно-оздоровчих об’єктів; типологічні особливості планувальної і об’ємно-просторової архітектури спортивно-оздоровчих комплексів на рекреаційних територіях приміської зони великого міста. Наукова новизна: у роботі найбільш повно і комплексно розглянуто яскраві зразки спортивно-оздоровчих комплексів в контексті ХХ - поч. ХХІ ст. з врахуванням актуальних умов поліфункціональності подібних комплексів в часі сьогодення. Практичне значення роботи полягає в тому, що її положення і отримані результати дослідження спортивно-оздоровчих об’єктів можуть бути використані в навчальних курсах і лекціях для студентів архітектурних спеціальностей і проектуванні. Публікації: за темою дослідження опубліковані матеріали тез VII краєзнавчої конференції «Історичні пам’ятки Галичини» (13 березня 2020 р., ЛНУ імені Івана Франка, Львів). Спортивно-оздоровчі споруди - це система, яка безпосередньо пов’язана з інтенсивним розвитком суспільства, вирізняючись рисами переорієнтації, активним пошуком нових ідей і впровадження найновіших засобів реалізації проектних рішень. Будівництво багатофункціональних спортивних комплексів продиктоване пошуком перспективних шляхів вдосконалення спортивних споруд у напрямку інтеграції спорту і його досягнень, спортивно-оздоровчих та культурно-розважальних функцій в єдиному обсязі. Спостерігається зростання потреби населення у активному проведенні дозвілля, що призводить до інтеграції як фізкультурних, так і спортивно-оздоровчих видів діяльності людини. Вивчення досвіду світової архітектури сприятиме кращому розумінню і орієнтації в проявах сучасних напрямків, стилів, тенденцій її розвитку. Домінантним у розвитку галузі проектування та будівництва спортивно-оздоровчих комплексів стає багатофункціональність і, водночас, практичність споруди; збереження навколишнього середовища; впровадження найсучасніших технологій з урахуванням ландшафту; особлива увага до дотримання всіх вимог щодо збереження екологічної ситуації території. Сучасний темп життя потребує якісно нової архітектури. Цінність, беззаперечно, представляють такі спортивно-оздоровчі об’єкти, де гармонійно поєднуються сучасні архітектурно-планувальні і креативні дизайнерські ідеї з екологічними завданнями щодо середовища. Відповідно до потреб сучасної людини, щодо її доброго самопочуття, здорового способу життя у колі сім’ї, родини, чи групи людей, її емоційного комфорту і приємного настрою, - стає актуальним створення відповідного сприятливого середовища, де архітектурні споруди відіграють особливу важливу роль. Актуальним є формування спортивно-оздоровчих комплексів, де просторовий вимір спортивного приміщення відповідає потребам організації дозвілля людини із залученням найрізноманітніших видів сучасного спорту. Спостерігається тенденція до зближення професійного та аматорського спорту, що визначає рівень архітектурних об’єктів, характерним для яких стає об’єднання їх в єдині комплекси, як прояв тенденцій розвитку нинішнього суспільства та спорту. Вигідне географічне розташування, багатство і різноманітність природних умов, рекреаційних ресурсів, історико-культурний потенціал приміської зони Львова створюють сприятливі умови для пошуку балансу між соціальними потребами і комерцією з орієнтацією на гармонійний розвиток населення. Для активних видів відпочинку та оздоровлення (фізкультурно-оздоровчі та водно-спортивні комплекси) сприятливою є мережа річок Дністер, Західний Буг, Стрий та ін. Перспективним є вивчення з врахуванням світового досвіду розвитку історичних рекреаційних осередків у приміській зоні великого міста. В розрізі вивчення теми запропонованого дослідження проведені обстеження території озера Наварія (Щирецьке водосховище) на річці Щирка (басейн Дністра). Особливу увагу потрібно приділяти ревіталізації водного плеса та прибережних територій озера Наварія на Львівщині. Для формування нового бачення рекреаційного простору в сучасних умовах і з метою підвищення ефективності функціонування рекреаційного середовища, нами проведено додаткові спостереження. Результати обстеження території дають можливість зробити певні висновки, щодо доцільності обмежити вирубування зелених насаджень з ціллю збереження мікроклімату, дотримуватися санітарних норм збереження водоохоронних зон, створити відповідну інфраструктуру з метою відновлення спортивно-оздоровчого туристично-рекреаційного потенціалу приміської зони Львова. Важливо розвинути територію шляхом спорудження багатофункціонального спортивно-оздоровчого водного комплексу.