Особливості формування композиції дизайну вітрин в модних бутиках

Автор: Людкевич Христина Богданівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: «Особливостіформуваннякомпозиції дизайну вітрин в модних бутиках» Людкевич Х. Б. У вступній частині наукового дослідженняобґрунтовано актуальність теми, завдання та мету дослідження, методи дослідження, предмет і об’єкт дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. Розкрито стан та сутність наукової проблеми і значення отриманих результатів. В першому розділі проаналізовано методику дослідження та джерельну базу, і з’ясовано актуальний стан вивчення зазначеної проблеми. Методологічною основою роботи став системний підхід у вирішенні поставлених завдань.У даній роботі використані емпіричні та теоретичні методи дослідження. Для аналізу дизайну вітрин модних бутиків використано теоретичний метод дослідження. Проведений детальний аналіз джерельної бази показав, що на сьогодні не здійснено комплексного дослідження формування композицій дизайну вітрин в модних бутиках, отже ця проблема потребує детального опрацювання. У другому розділі розглянуто основні типи і види вітрин та імідж торгової марки. Детально описано основні принципи оформлення дизайну вітрин вхідної групи. Виявлено особливості створення візуальної ідентифікації бренду. Використання семіотики знаків в системах ідентифікації. Виділено основні чинники, які впливають на розвиток рекламного дизайну вітрин. Та детально описано, як корпоративний герой впливає на обличчя бренду. У третьому розділі визначено елементи ідентифікації, формотворчі мотиви вхідної групи та навколо вітринного простору. Детально описано про колір, світло, форму та взаємодію предметно-просторового середовища з міським простором. У четвертому розділі подано детальний розбір формування логотипу, фірмового стилю, розробку власних шрифтів. Подано дизайн ілюстрованого модного журналу та дизайн вітрини вхідної групи в модний бутик з одягом. Визначено, що основними засобами комунікацій є знаки символи, які разом із написами шрифтів складають одну загальну систему. Згідно проведеного аналізу можна стверджувати, що перший засіб ідентифікації бренду є торговий знак. Вивчення рекламного та предметно-просторового дизайну вітрин модних бутиків пояснюється новими тенденціями у формуванні художньої комунікації у масовому мистецтві, яка в умовах глобальної інформаційної інфраструктури змінює підходи в у графічному, предметному та декоративному вирішенню своєї знакової, образної та символічної системи. Ключові слова: вітрина, фірмовий стиль, торгова марка, ідентифікація бренду.