Дослідження і розвиток механізму зниження загальновиробничих витрат ПП "ВМВ-Транс" в умовах міжнародної економічної діяльності

Автор: Змієвський Володимир Петрович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В даній магістерській роботі досліджено розвиток механізмів зниження загальновиробничих витрат в умовах міжнародної економічної діяльності на ПП «ВМВ-ТРАНС», що займається міжнародними автодорожніми перевезеннями вантажу на території України та Європейського союзу. Проведено детальне оцінювання літературних джерел та наукових праць щодо визначення поняття загальновиробничих витрат та механізмів їх зниження, проаналізовано стан виробничо-господарської та фінансової діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання, розглянуто складові загальновиробничих витрат, а також продемонстрована динаміка їх частки в повній собівартості в аналізованому періоді. Визначено та досліджено використовувані механізми зниження загальновиробничих витрат на ПП «ВМВ-ТРАНС», встановлено переваги та недоліки кожного з механізмів. За результатами проведеного рекомендовано поточний механізм зниження загальновиробничих витрат на кайзен-костинг.