Дослідження і розвиток механізму контролювання витрат фінансової діяльності ПАТ "Кредобанк" в умовах міжнародних економічних зв’язків

Автор: Маліброда Святослав Богданович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи було досліджено та запропоновано шляхи удосконалення механізму контролювання витрат фінансової діяльності ПАТ «Кредобанк» в умовах міжнародних економічних відносин. В першому розділі наведено огляд літературних джерел та нормативно-правових актів стосовно теми дослідження. Виявлено зростаючий інтерес дослідників до методів побудови такого механізму на вітчизняних підприємствах. В другому розділі досліджено фактичний фінансово-господарський стан ПАТ «Кредобанк». В третьому розділі здійснено математичне прогнозування показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що визначають тенденції розвитку ПАТ «Кредобанк». В четвертому розділі запропоновано комплекси захід для удосконалення механізму контролювання витрат фінансової діяльності шляхом автоматизації елементів механізму. Здійснено економічне обґрунтування проектного заходу.