Дослідження і розвиток управління витратами на рекламну діяльність ТзОВ Дослідно-механічний завод "Карпати" в умовах міжнародних економічних зв’язків

Автор: Пасемко Тетяна Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В магістерській кваліфікаційній роботі досліджено розвиток управління витратами на рекламну діяльність ТзОВ Дослідно-механічний завод «Карпати» в умовах міжнародної економічної діяльності. В теоретичній частині досліджено роль та вплив реклами на діяльність підприємств-суб’єктів МЕД, обґрунтовано необхідність ефективного управління витратами на рекламну діяльність, проаналізовано праці науковців та нормативно-правову базу за темою. Аналітична частина містить результати дослідження особливостей виробничо-господарської та міжнародної діяльності ТзОВ ДМЗ «Карпати». Також у даному розділі проаналізовано особливості і визначено недоліки управління витратами на рекламну діяльність на актуальний момент часу. В дослідницькій частині проаналізовано тенденції розвитку підприємства. Першим кроком стало дослідження тенденцій розвитку виробничо-господарської діяльності ТзОВ ДМЗ «Карпати». Далі дослідження спрямоване на аналіз тенденцій розвитку міжнародної економічної діяльності ТзОВ ДМЗ «Карпати» та динаміку розвитку управління витратами на рекламну діяльність заводу в умовах міжнародних економічних зв’язків. В ході виконання рекомендаційної частини магістерської кваліфікаційної роботи було розроблено та впроваджено захід, спрямований на розвиток управління витратами на рекламну діяльність ТзОВ ДМЗ «Карпати» і досягнення запланованого значення стратегічного показника. Також було проаналізовано економічну ефективність обраного заходу і розраховано економію витрат.