Дослідження і підвищення ефективності управління персоналом ПП "Брокерська компанія Аверс" в умовах міжнародної економічної діяльності

Автор: Іськів Остап Васильович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У магістерській кваліфікаційній роботі досліджено умови підвищення ефективності управління персоналом приватного підприємства «Брокерська компанія Аверс» в умовах міжнародної економічної діяльності. В процесі написання роботи було проаналізовано наукові та законодавчі літературні джерела, досліджено міжнародну діяльність підприємства та аспекти ефективності управління персоналом на підприємстві. У результаті виконання роботи були сформовані рекомендації по досягненню цілей підвищення ефективноості управління персоналом та досягнення конкурентних переваг в умовах міжнародної економічної діяльності.