Дослідження і розвиток механізму планування витрат на інноваційну діяльність ТзОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС" в умовах міжнародних економічних зв’язків

Автор: Романів Тетяна Миколаївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В магістерській кваліфікаційній роботі досліджено механізм планування витрат на інноваційну діяльність ТзОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «PwC» в умовaх міжнaродних eкономічних зв’язків. В теоретичній частині досліджено роль та вплив інновацій на діяльність підприємств-суб’єктів міжнародно-економічної діяльності, обґрунтовано необхідність створення ефективного механізму планування витратами на інноваційну діяльність, проаналізовано праці науковців та нормативно-правову базу за темою роботи. Аналітична частина містить результати дослідження особливостей виробничо-господарської, інноваційної та міжнародної діяльності ТзОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «PwC». Також у даному розділі проаналізовано особливості планування витратами витратами на інноваційну діяльність на актуальний момент часу. В дослідницькій частині проаналізовано тенденції розвитку підприємства. Спочатку проведене дослідження тенденцій розвитку виробничо-господарської діяльності ТзОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «PwC». Далі дослідження спрямоване на аналіз тенденцій розвитку міжнародної економічної діяльності ТзОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «PwC» та динаміку розвитку планування витратами на інноваціну діяльність фірми в умовах міжнародних економічних зв’язків. В ході виконання рекомендаційної частини магістерської кваліфікаційної роботи було розроблено та впроваджено захід, спрямований на розвиток механізму планування витратами на інноваційну діяльність ТзОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «PwC» і досягнення запланованого значення стратегічного показника, а саме капіталовіддіачі реалізованої продукції. Також було проаналізовано економічну ефективність обраного заходу і розраховано економію витрат.