Дослідження аварійності руху з використанням статистичних даних про дорожньо-транспортні події

Автор: Семків Дарія Всеволодівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У роботі наведено результати аналізу статистичних даних про дорожньо-транспортні події в Україні та Італії. За результатами досліджень визначено та побудовано залежності, які описують зв’язок між кількістю дорожньо-транспортних подій та різними критеріями руху (швидкість, відстань, період доби та інше). Проаналізовано дані про кількість дорожньо-транспортних подій в Україні протягом 2015-2019 років. Отримані результати дослідження можна використовувати для розуміння причин дорожньо-транспортних подій та для підвищення безпеки руху.