Дослідження ефективності координованого управління рухом із використанням імітаційного моделювання

Автор: Букартик Наталія Іванівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У роботі проведено теоретичні дослідження з визначення основних чинників, які визначають ефективність транспортного обслуговування в системах координованого світлофорного регулювання. Встановлено, що до таких відносяться показники транспортного потоку та режим роботи світлофорної сигналізації. За результатами натурних досліджень визначено ці основні показники, зокрема інтенсивність, швидкість та склад транспортного потоку. Моделюванням умов руху у спеціалізованому програмному середовищі PTV VISSIM та встановлено оптимальні (за критерієм мінімізації затримки) параметри регулювання.