Стабілізація електричного режиму дугової сталеплавильної печі на основі нечітких моделей керування

Автор: Гордус Дмитро Геннадійович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Об’єкт дослідження – процеси регулювання координат електричного режиму дугової електросталеплавильної печі. Предмет дослідження – показники якості динаміки регулювання довжин, напруг, струмів та потужності дуг при використанні нечіткої моделі керування. Мета роботи – Спроектувати удосконалену модель формування сигналу керування на переміщення електродів на основі принципів нечіткого керування. В магістерській кваліфікаційній роботі розроблено її математичну та структурну комп’ютерну Simulink ? модель, виконати порівняльні комп’ютерні дослідження показників якості регулювання довжин дуг існуючої та запропонованої нечіткої системи регулювання довжин дуг і на основі отриманих результатів досліджень сформулювати висновки. Досліджено математичну модель нечіткого закону регулювання довжин дуг, структура системи автоматичного регулювання довжин дуг дугової печі на основі нечіткої моделі визначення сигналу розузгодження електричного режиму, структурна Simulink ? модель САР з нечіткою моделлю керування, також отримано результати порівняльного аналізу показників якості регулювання координат електричного режиму з використанням існуючого диференційного закону та запропонованого нечіткого закону.