Дослідження та удосконалення методології розвитку зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Русинія»

Автор: Ільницька Катерина Олександрівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ільницька К.О. Дослідження та удосконалення методології розвитку зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Русинія». У магістерській кваліфікаційній роботі сформульована мета, завдання, проблеми, які є актуальними та потребують детального вивчення та вирішення. Також, у роботі здійсненна характеристика та аналіз виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності та підприємства загалом. Окрім цього, представлений ретроспективний та перспективний аналіз тенденції щодо заданої проблеми. У магістерській кваліфікаційній роботі розроблений комплексний захід в рамках двох підзаходів щодо удосконалення методології розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Ключові слова: методологія, удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, експорт, оптимізація, європейський ринок, стандаризація, система управління якістю.