Telegram-канали як інструмент впливу на формування громадської думки (на прикладі України та Росії)

Автор: Воробець Юлія Михайлівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У роботі представлено теоретично-методологічну складову поняття «громадська думка», з урахуванням умов глобалізації. Важливим акцентом у дослідженні є використання соціальних медіа з метою здійснення впливу на громадську думку. Досліджено основні шляхи, техніки, комунікаційні стратегії та інструменти, які застосовуються у соціальних мережах, з метою психологічного впливу на громадськість. Окреслено феномен Telegram, як новий засіб впливу на формування громадської думки на прикладі України та Росії. Надано огляд аудиторії користувачів Telegram-каналів та описано канали, що охоплюють сферу політики та новин. За допомогою контент-аналізу надано характеристику функцій використання Telegram-каналів та досліджено використання елементів маніпулятивного впливу у наданих публікаціях. Також, простежено зв’язок українського сегменту з російською пропагандою. Проведено прикладний аналіз шляхів популяризації даної платформи в Росії та Україні. Сформульовано висновки та надано альтернативний підхід до вирішення мінімізації наслідків використання даного засобу в межах формування громадської думки та її впливу на хід міжнародних відносин. Ключові слова: Telegram, Telegram-канали, Україна, Росія, формування громадської думки, маніпулятивний вплив, дезінформація.