Копірайтинг у структурі сучасних маркетингових комунікацій (на прикладі сфери послуг)

Автор: Зайцева Зоряна Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ця робота присвячена аналізу інструменту копірайтингу у структурі сучасних маркетингових комунікацій. У розділі І визначено форми, інструменти та тренди маркетингових комунікацій. Під час дослідження встановлено, що сутність маркетингових комунікацій полягає у встановленні міцного зв’язку з клієнтами. Основним завданням маркетингових комунікацій визначено донесення основної інформації за допомогою відповідних інструментів, потрібній аудиторії з метою викликати бажану для бренду поведінку споживача. У розділі ІІ проаналізовано особливості сучасного та традиційного копірайтингу, підходи до класифікації визначення. Описано форми, принципи, мотиви та основні структурні елементи копірайтингу. Окреслено основні різновиди сучасного копірайтингу та їх роль у розвитку компаній. Розділ ІІІ присвячено аналізу впливу копірайтингу на маркетингові комунікацій. На прикладі двох компаній було проаналізовано важливість копірайтингу у розвитку бренду та його вплив на популярність сайту та соціальних мереж. У результаті, було визначено основні інструменти копірайтингу та його позитивні та негативні аспекти у межах функціонування у даних компаніях, а також потенційні способи покращення роботи копірайтингу та оптимізації діяльності сайтів та соціальних мереж. Виконання цієї роботи змусило дійти до наступних висновків: за допомогою застосування оптимізованого під потреби конкретної компанії копірайтингу – можливо досягнути значних успіхів у сфері маркетингових комунікацій з споживачами. Факторами копірайтингу від яких залежить успішність бренду є: скоординована робота компанії та копірайтера, доступ до усієї інформації та повне розуміння філософії бренду копірайтером, визначення чітких інструментів, методів просування та цільової аудиторії. Ключові слова: маркетингові комунікації, копірайтинг, цільова аудиторія, бренд, соціальні мережі, сучасний ринок, текст, діяльність сайтів.