Прикладна механіка

9.131.00.00 Прикладна механіка
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Механічна інженерія