Каталог анотацій кваліфікаційних робіт

Тема Автор Кваліфікаційний рівень Навчальний рік Спеціальність Інститут
46 Особливості архітектурних рішень спортивно-оздоровчих комплексів на основі водних ресурсів у приміській зоні великого міста ( на прикладі озера Наварія) Гаращак Назарій Ігорович магістр (ОНП) 2019-2020 Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) ІАРД
47 Особливості формування композиції дизайну вітрин в модних бутиках Людкевич Христина Богданівна магістр (ОНП) 2019-2020 Дизайн (освітньо-наукова програма) ІАРД
48 Плагіат у публічних промовах політиків Пенцак Петро Володимирович магістр (ОНП) 2019-2020 Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) ІМФН
49 Політика та міграція з України до Польщі (2014?2019 рр.): інформаційно-комунікативні технології формування та реалізації Хрущ Захар Олегович магістр (ОНП) 2019-2020 Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) ІМФН
50 Право розпоряджатися власним тілом: проблеми обгрунтування та балансування з конкуруючими інтересами Гуцалюк Валерія Віталіївна магістр (ОНП) 2019-2020 Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) ІМФН
51 Проектування вентильного реактивного двигуна із зовнішнім ротором та буфером енергії для приводу колеса електромобіля Ваньо Василь Романович магістр (ОНП) 2019-2020 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) ІЕСК
52 Ризик-менеджмент сталого розвитку підприємств енергетики Ульмер Діана Романівна магістр (ОНП) 2019-2020 Економіка (освітньо-наукова програма) ІНЕМ
53 Розвиток та інтеграція Швейцарського інтернаціонального стилю у сучасному вебдизайні Танавська Ірина Андріївна магістр (ОНП) 2019-2020 Дизайн (освітньо-наукова програма) ІАРД
54 Роль НАТО у забезпеченні енергетичної безпеки в умовах змін глобального енергетичного ландшафту Лапій Богдана Вікторівна магістр 2019-2020 Міжнародні відносини ІГСН
55 Семантика української вишиванки у розумному текстилі: Розпізнавання та інтерпретація образів Скригунець Софія Олегівна магістр (ОНП) 2019-2020 Дизайн (освітньо-наукова програма) ІАРД
56 Синтез магнітних наночастинок для біомедичного застосування Василишин Тарас Михайлович магістр (ОНП) 2019-2020 Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма) ІХХТ
57 Синтез регуляторів динамічних систем на основі середньоквадратичної оптимізації з врахуванням початкових умов змінних стану Білецький Роман Олегович магістр (ОНП) 2019-2020 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) ІЕСК
58 Система керування курсовою стабільністю електромобіля з дводвигунним приводом перехідних коліс Шевчук Дмитро Сергійович магістр (ОНП) 2019-2020 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) ІЕСК
59 Стабілізація електричного режиму дугової сталеплавильної печі на основі нечітких моделей керування Гордус Дмитро Геннадійович магістр (ОНП) 2019-2020 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) ІЕСК
60 Статична двогрупова система регулювання збудження гідрогенератора Тирик Михайло Іванович магістр (ОНП) 2019-2020 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) ІЕСК