Каталог анотацій кваліфікаційних робіт

Тема Автор Кваліфікаційний рівень Навчальний рік Спеціальність Інститут
106 Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні Максимів Софія Сергіївна магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
107 Адміністративно-правове регулювання функціонування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності Саган Максим Олександрович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
108 Адміністративно-правовий аспект фінансування соціального забезпечення громадян України Пшоняк Владислав Андрійович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
109 Адміністративно-правовий захист публічної інформації Малафей Олександр Сергійович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
110 Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань та механізм їх взаємодії з органами публічної влади в Україні Юрчук Святослав Васильович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
111 Адміністративно-правовий статус інформаційних систем Кич Павло Володимирович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
112 Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України Чорній Любомир Миронович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
113 Адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки в Україні Семенчук Іван Васильович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
114 Адміністративно-правові засади запобігання правопорушень в інформаційній сфері Городнічева Софія Віталіївна магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
115 Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України Митник Аліна Олександрівна магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
116 Адміністративно-правові засади формування електронного правосуддя в Україні Воловець Юлія Ігорівна магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
117 Адміністративно-правові засади функціонування інформаційної інфраструктури Олійник Анна Андріївна магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
118 Активізація розвитку вітчизняних сільськогосподарських виробників в контексті підвищення продовольчої безпеки держави (на прикладі ТОВ «Захід-Агро МХП») Гаврилишин Юлія Любомирівна магістр 2020-2021 Управління у сфері економічної конкуренції ІАДУ
119 Аліментні зобов`язання на утримання дитини: проблеми і перспективи удосконалення. Правова допомога адвоката у вирішенні таких справ Кметь Максим Олегович магістр 2020-2021 Правознавство ІППО
120 Аналіз аварійних процесів в реакторах на швидких нейтронах з газовим охолодженням Гайдаш Владислав Андрійович магістр 2020-2021 Атомна енергетика ІЕСК