Робототехніка та промисловий інжиніринг

6.131.00.07 Робототехніка та промисловий інжиніринг
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Механічна інженерія