Динамічні системи та теорія біфуркацій

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна