Математичні моделі в механіці деформівного твердого тіла

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.E.018
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна