Математичні моделі термомеханіки

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.E.019
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна