Технології та устаткування зварювання

8.131.00.05 Технології та устаткування зварювання
Кваліфікація: Магістр з прикладної механіки
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: - дослідницька робота з побудови нових технологій, пристроїв та комплексів зварювального виробництва; - розрахунок ресурсу зварних конструкцій із тривалим терміном експлуатації; - організаційно-технічне забезпечення зварювального виробництва; - розроблення технології контролю якості для оцінки надійності зварних виробів та конструкцій; - забезпечення та організація навчального процесу за профільними дисциплінами спеціальності. - дослідницька робота з побудови нових технологій, пристроїв та комплексів зварювального виробництва; - розрахунок ресурсу зварних конструкцій із тривалим терміном експлуатації; - організаційно-технічне забезпечення зварювального виробництва; - розроблення технології контролю якості для оцінки надійності зварних виробів та конструкцій; - забезпечення та організація навчального процесу за профільними дисциплінами спеціальності. - спілкування, включно з усною та письмовою комунікацією, українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою); - використання спеціальних знань та термінології, зокрема, в області прикладної механіки та машинобудування, для спілкування на професійному рівні; - вербальне та письмове презентування практичних розробок в області прикладної механіки.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня