Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.123.00.03 Спеціалізовані комп'ютерні системи денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024
8.124.00.01 Системи і методи прийняття рішень денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.124.00.03 Аналіз даних (Data Science) денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.124.00.04 Комп'ютерні лінгвістичні технології денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2021
8.125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024
8.125.00.02 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024
8.125.00.03 Управління інформаційною безпекою денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024
8.125.00.04 Адміністрування систем кібербезпеки денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024
8.126.00.01 Інформаційні системи та технології денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.126.00.02 Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2024
8.126.00.03 Управління ІТ проектами денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.131.00.01 Роботомеханічні системи та комплекси денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2020
8.131.00.01 Роботомеханічні системи та комплекси денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2024
8.131.00.03 Технології машинобудування денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.131.00.03 Технології машинобудування денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2024