Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.102.00.01 Харчова хімія та експертиза денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
6.131.00.07 Робототехніка та промисловий інжиніринг денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
6.163.00.04 Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
6.172.00.10 Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2023
8.022.00.01 Дизайн денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2023
8.131.00.03 Технології машинобудування денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.131.00.04 Машини і технології паковання денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.132.00.03 Матеріали та технології адитивного виробництва денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.161.00.09 Процеси і обладнання хімічних виробництв денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
8.172.00.06 Технології та засоби телекомунікацій денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2023
8.172.00.10 Смарт пристрої у радіоелектроніці і вбудовані системи денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2023
8.173.00.01 Авіаційні інформаційні системи та комплекси денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2023
9.113.00.00 Прикладна математика денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.131.00.00 Прикладна механіка денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.132.00.00 Матеріалознавство денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023