Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.015.39.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2024
6.022.03.03 Дизайн середовища денна бакалавр Інститут архітектури та дизайну 2024
6.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна бакалавр Інститут архітектури та дизайну 2024
6.027.00.03 Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2024
6.029.00.04 Соціальні комунікації та інформаційна діяльність денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2024
6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
6.051.00.03 Економіка бізнесу денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2024
6.051.00.08 Цифрова соціоекономіка денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2024
6.053.00.00 Психологія денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2024
6.054.00.03 Соціологія та розвиток людських ресурсів денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2024
6.071.00.00 Облік і оподаткування денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2024
6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2024
6.073.00.00 Менеджмент денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2024
6.075.00.00 Маркетинг денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2024
6.076.00.00 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2021