Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.071.00.01 Облік і оподаткування денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.061.00.01 Журналістика денна магістр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
6.163.00.03 Біомедична інженерія (інтернет речей) денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2023
8.051.00.04 Прикладна економіка денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.051.00.08 Соціальна економіка, аналітика та управління денна магістр Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку 2023
6.113.00.03 Фінансовий інжиніринг денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2023
6.124.00.04 Управління ІТ продуктами денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
8.051.00.02 Управління персоналом та економіка праці денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
6.241.00.00 Готельно-ресторанна справа денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2023
8.035.10.10 Прикладна лінгвістика денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.051.00.08 Цифрова соціоекономіка денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2023
6.141.00.09 Системи енергетики сталого розвитку денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2023
6.122.00.13 Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.122.00.11 Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.015.00.55 Професійна освіта (Право) денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023